Klachten


Klachtenregeling Medica Estetica

Medica Estetica vindt het belangrijk dat u als patiënt tevreden bent over uw behandeling, de verzorging en begeleiding. En dit geldt natuurlijk ook voor andere vormen van dienstverlening waar u mee te maken kunt krijgen tijdens het bezoek van Medica Estetica.

Medica Estetica doet er alles aan om uw behandeling zo goed mogelijk uit te voeren en aan uw wensen te voldoen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over iets dat u heeft meegemaakt of waar u geen goed gevoel over heeft.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

Blijf in ieder geval niet rondlopen met iets dat u op uw hart heeft, maar bespreek het met een medewerker van Medica Estetica. Als wij weten wat er is gebeurd, kunnen wij proberen er iets aan te doen.

U kunt uw klacht op verschillende manieren bespreken of kenbaar maken, namelijk:

  • Een persoonlijk gesprek

Vertel de medewerker of arts dat u niet tevreden bent en dat u daarover wilt praten. In een persoonlijk gesprek kunt u proberen samen een oplossing te vinden.

  • Contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Medica Estetica

Als het persoonlijke gesprek niet heeft opgeleverd wat u ervan verwacht had, of als u liever geen persoonlijk gesprek heeft met de betrokken medewerker of arts, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Medica Estetica. Drs. Köse is de klachtenfunctionaris van Medica Estetica. De klachtenfunctionaris is bereikbaar via mail: Klacht@medicaestetica.nl.

De klachtenfunctionaris zal contact met u opnemen om een afspraak te maken. De klachtenfunctionaris luistert naar uw klacht. Afhankelijk van de aard van uw klacht helpt de klachtenfunctionaris u met uw klacht of adviseert ze u bij uw klacht en welke stappen u kunt ondernemen.

  1. Contact opnemen met de onafhankelijk klachtenfunctionaris

Wanneer u er niet uitkomt met de klachtenfunctionaris Medica Estetica kunt u zich richten tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Dokh.

 

  • Een brief schrijven over uw klacht

U kunt een brief over uw klacht aan Medica Estetica schrijven. De brief kunt u richten aan de directie van Medica Estetica t.a.v. de klachtenfunctionaris. Uw klacht zal dan in eerste instantie in behandeling worden genomen door de onafhankelijke klachtencommissie. De klachtencommissie zoekt eerst uit wat er gebeurd is en vraagt daarvoor informatie aan de mensen die bij uw klacht betrokken zijn geweest. Wanneer er een compleet beeld is krijgt uw een brief over de uitkomst van het onderzoek. Om een oplossing te vinden voor uw klacht kan het soms gebeuren dat de klachtenfunctionaris u en de mensen waarover u ontevreden bent uitnodigt voor een gesprek waarin de klachtenfunctionaris als bemiddelaar optreedt. De klachtenfunctionaris zal uw klacht binnen 6 weken afhandelen.

Om uw klacht goed te behandelen kan het nodig zijn om in uw medisch dossier te kijken. Dat kan alleen nadat u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

In uw brief vermeld u de volgende gegevens:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer
  • Uw geboortenaam
  • Een datum van de gebeurtenis waarover u een klacht indient.
  • Een beschrijving van uw klacht.
  • De personen over waarover u een klacht indient.

Geschillencommissie

Komt u er met ons niet uit? Medica Estetica is aangesloten bij de geschillencommissie van Dokh. De volgende link verwijst u naar de geschillencommissie;    https://www.dokh.nl/klachten-en-geschillenregeling/

 

Versie April 2019


cellfina tegen cellulitus

Gratis vrijblijvende Intake

In een uitgebreid intakegesprek worden uw wensen en de mogelijkheden besproken. Medica Estetica streeft altijd naar een natuurlijk en mooi resultaat. Het soort behandeling dat u nodig heeft wordt tijdens een consult uitvoerig besproken.