Behandeling overmatig zweten

Behandeling overmatig zweten: Botox therapie

Behandeling overmatig transpireren

Overmatig transpireren kan heel vervelend zijn, niet alleen voor mensen in je omgeving, maar vooral voor jezelf. Dit kan op zijn beurt effect hebben op hoe jij als persoon wordt benaderd en effect hebben op je zelfverzekerdheid. Sommige mensen passen hun gedrag of levensstijl zelfs aan wanneer zij overmatig transpireren. Een botox behandeling bij Medica Estetica helpt overmatig zweten tegen te gaan voor een langdurige periode.

Botox kan worden toegepast bij de handpalmen, de voetzolen en de oksels. In de praktijk blijkt de behandeling vooral geschikt voor overmatig zweten in de oksels. Behandeling van de oksels is nauwelijks pijnlijk en het effect houdt relatief lang aan (3-6 maanden). Behandeling van voeten en handen is meestal zo pijnlijk dat verdoving noodzakelijk is. Bij Medica Esthetica bespreken wij uitgebreid hoe wij pijn tijdens de behandeling voorkomen.

Wat is Botox?

Botulinetoxine, ofwel Botox, is een eiwit dat wordt aangemaakt door de bacterie Clostridium botulinum. Botulinetoxine valt onder de geneesmiddelenwet en heeft twee effecten:

  1. Het blokkeert de werking van zenuwen die de zweetklieren prikkelen, waardoor voorkomen wordt dat de klieren zweet produceren.
  2. Het blokkeert de prikkeloverdracht van zenuwen naar spieren, waardoor de werking van de spieren afneemt of stil komt te liggen. (rimpelbehandeling, spacticiteit)

Hoe verloopt de behandeling tegen overmatig zweten.

In het intakegesprek met de arts worden de klachten met de cliënt besproken. Daarna wordt het te behandelen gebied vastgesteld en wordt botulinetoxine door middel van pijnloze injecties in de huid geïnjecteerd.

Zijn er bijwerkingen?

Botulinetoxine valt onder de geneesmiddelenwet en wordt al ruim 30 jaar toegepast. Er is veel onderzoek gedaan naar de werking en mogelijke bijwerkingen van dit middel. Na injectie van Botox kan de huid een lokale reactie geven, waardoor deze tijdelijk rood kan verkleuren. Bij injecties kunnen ook kleine bloedvatten geraakt worden, welke een blauwe verkleuring van de huid kunnen geven, deze verkleuringen zijn tijdelijk van aard.

Botulinetoxine beïnvloedt niet de zenuwuiteinden die gevoelig zijn voor aanraking of pijn, maar als het in contact komt met zenuwen die spieren bedienen, wordt de werking hiervan wel tijdelijk geremd. Deze bijwerking komt maar zeer zelden voor. In zeer zeldzame gevallen kan de zweetproductie elders op de huid iets toenemen, dit wordt compensatoir zweten genoemd. Dit effect is zeldzaam, meestal licht en van voorbijgaande aard.